top of page
Traffic Cone

Voorkom teleurstelling!

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer, zoals deze beschikbaar is gesteld door SnellerGeholpen. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie en diensten op onze website aan u aanbieden.

 

Copyright

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, publiceert, bewaard, verspreidt of anders geëxploiteerd wordt voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

 

Beperkte aansprakelijkheid

SnellerGeholpen heeft de grootste zorg besteed aan het samenstellen en laten maken van de website en inrichten van onze zorgbemiddeling. Het kan voorkomen dat de informatie niet volledig of niet meer juist is. De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om te mogen claimen of te veronderstellen. SnellerGeholpen streeft naar een zo actueel mogelijke website en zorgbemiddeling. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website of dienst onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

De informatie op deze website heeft niet de intentie volledig te zijn of een gesprek met een plastisch chirurg te vervangen. Het is goed dat u zich realiseert dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan op de website is beschreven.

De informatie en diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. SnellerGeholpen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

SnellerGeholpen is een dienst die voor bemiddeling zorgt tussen u en een behandelend specialist, ziekenhuis of kliniek. U heeft met SnellerGeholpen geen contract op basis waarvan u een behandeling of wachttijd kan claimen. SnellerGeholpen staat niet in voor wachttijden, zoals deze door aangesloten zorgaanbieders worden gepubliceerd. Een aangesloten specialist, ziekenhuis of kliniek is vrij in het veranderen van geboden wachttijden. SnellerGeholpen is niet verantwoordelijk voor het afzeggen of niet doorgaan van uw operatie of behandeling. Hierover maakt u afspraken met uw behandelend specialist, ziekenhuis of kliniek.

 

Ervaart u problemen of heeft u klachten over een van de zorgaanbieders? Meld het ons!

bottom of page